PAYMENT DETAIL

ธนาคารทหารไทย

สาขา: เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
เลขที่บัญชี: 239-222-387-7
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารยูโอบี

สาขา: แพซิฟิก เพลส
เลขที่บัญชี: 795-164-414-9
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 696-203-762-1
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 348-130-072-4
ชื่อบัญชี: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์

ธนาคารไทยพานิชย์

สาขา: อาคารซันทาวเวอร์ส
เลขที่บัญชี: 274-208-456-6
ชื่อบัญชี: ไวน์ดีดีไทยแลนด์
กระทำโดย: นายสมศักดิ์ วัฒนวรรณเวชช์