ซุป

soup

ซุปข้าวโพด

140.-
Corn soup.

ซุปเห็ดหอม

160.-
Mushroom soup.