เครื่องเคียง

Side Dishes

ข้าวสวย

20.-
Jasmine rice.

มันฝรั่งทอด

100.-
French fried.

มันบด

120.-
Mashed potato.