สลัด

Salad

ยำทูน่าผักกาดแก้ว

180.-
Spicy tuna fish salad.

สลัดไส้กรอก

240.-
Sausage salad.

สลัดกุ้งทอด

240.-
Fried shrimp salad.

สลัดอกเป็ดทอด

240.-
Fried duck breast salad.

ซีซ่าสลัด

280.-
Traditional Caesar salad.