รับจัดเลี้ยง และจัดประชุม

Meeting Set Menu

รับจัดเลี้ยง และ จัดประชุม ตั้งแต่ 15 - 80 ท่าน

สถานที่ : ร้าน Oak Wine Valley (สุขุมวิท 50)

Tel: 091-765-0008 | Line ID: oakwinevalley

ชุด Coffee Break

แซนด์วิช ............... 80 บาท
กาแฟ หรือ ชา ...... 80 บาท

รายการแซนด์วิชชุดอาหารไทยแบบที่ 1 ชุดละ 380 บาท

- อาหารทานเล่น หรือ แกง/แกงจืด 1 รายการ
- อาหารจานหลัก (ไทย) 1 รายการ
- ข้าวสวย
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม
**ถ้ารายการเป็น ริบอาย, กุ้ง หรือ ปลา เพิ่มอย่างละ 60 บาท


ชุดอาหารไทยแบบที่ 2 ชุดละ 480 บาท

- อาหารทานเล่น 1 รายการ
- แกง หรือ แกงจืด 1 รายการ
- อาหารจานหลัก (ไทย) 1รายการ
- ข้าวสวย
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม
**ถ้ารายการเป็น ริบอาย, กุ้ง หรือ ปลา เพิ่มอย่างละ 60 บาท


ชุดอาหารไทยแบบที่ 3 ชุดละ 580 บาท

- อาหารทานเล่น หรือ แกง/แกงจืด 1 รายการ
- อาหารจานหลัก (ไทย) 2 รายการ
- ข้าวสวย
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม
**ถ้ารายการเป็น ริบอาย, กุ้ง หรือ ปลา เพิ่มอย่างละ 60 บาท


ชุดอาหารไทยแบบที่ 4 ชุดละ 680 บาท

- อาหารทานเล่น 1 รายการ
- แกง หรือ แกงจืด 1 รายการ
- อาหารจานหลัก (ไทย) 2 รายการ
- ข้าวสวย
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม
**ถ้ารายการเป็น ริบอาย, กุ้ง หรือ ปลา เพิ่มอย่างละ 60 บาท


รายการอาหารทานเล่น


รายการแกงและแกงจืด


รายการอาหารจานหลัก (ไทย)
ชุดอาหารนานาชาติ แบบที่ 1 ชุดละ 440 บาท

- ซุป หรือสลัด 1 รายการ
- พาสต้า 1 รายการ
- ผลไม้ และ เครื่องดื่ม


ชุดอาหารนานาชาติ แบบที่ 2 ชุดละ 580 บาท

- ซุป หรือ สลัด 1 รายการ
- อาหารนานาชาติ (A) 1 รายการ
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม


ชุดอาหารนานาชาติ แบบที่ 3 ชุดละ 680 บาท

- ซุป หรือ สลัด 1 รายการ
- อาหารนานาชาติ (B) 1 รายการ
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม


ชุดอาหารนานาชาติ แบบที่ 4 ชุดละ 780 บาท

- ซุป หรือ สลัด 1รายการ
- อาหารนานาชาติ (C) 1 รายการ
- ผลไม้สด และ เครื่องดื่ม

รายการสลัด & ซุป


รายการพาสต้า

รายการอาหารนานาชาติ


**หมายเหตุ: เครื่องดื่ม คือ น้ำแร่ Mt Fleur, น้ำอัดลม หรือ น้ำผลไม้ ไม่รวม น้ำปั่น และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์